Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Vásárlási feltételek

Hedonista.eu weboldal és webáruház

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a weboldalon https://hedonista.eu/vasarlasi-feltetelek-5

1.           Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Creatool Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A szolgáltató székhelye: 2120 Dunakeszi, Pozsonyi utca 23.

A szolgáltató elektronikus levelezési címe: shop@hedonista.eu

A szolgáltató képviselője: Kenderes Bálint

Cégjegyzékszáma: 13-09-179876

Adószáma: 23060603-2-13

Telefonszáma: +36707758833

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: ShopRenter.hu Kft., 4028 Debrecen, Kassai út 129, info@shoprenter.hu

2.           Alapvető rendelkezések:

2.1.       A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. Irányadó továbbá a jelen ÁSZF alapján megvalósított adatkezelésekre a Szolgáltató adatkezelési szabályzata is, mely elérhető a https://hedonista.eu/adatvedelmi-nyilatkozat-44

2.2.       A jelen ÁSZF 2021. október 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználónak joga van arra, hogy ha és amennyiben a módosított ÁSZF-et elfogadni nem kívánja, úgy azt annak hatálybalépéséig a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú nyilatkozatával azonnali hatállyal felmondja. Amennyiben Felhasználó a módosított ÁSZF hatálybalépéséig a szerződést nem mondja fel, úgy az ÁSZF a módosított tartalommal marad hatályban az ő vonatkozásában.

2.3.       Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, az ÁSZF-ben, a weboldal használati feltételekben és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

2.4.       Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3.           Regisztráció/vásárlás

3.1.       Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. A sikeres vásárlás esetén a Felek között szállítási keretszerződés is létrejöhet a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.2.       Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3.       A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.4         A Felhasználó az alkohol tartalmú termékeket csak abban az esetben veheti át, ha betöltötte a 18. életévét. Ezt a weboldal regisztrációban is és a vásárláskor is meg kell erősítenie és szükség esetén a termék átvételekor személyi okmányával igazolnia kell.

3.4.       A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

4.           Megrendelés

4.1.       A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

4.2.       A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék vagy szolgáltatás nevét, leírását, a termékekről illusztratív jelleggel fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek illusztratív jellegükre tekintettel eltérhetnek a valóságostól, de Szolgáltató minden esetben törekszik a lehető legpontosabb adatok, így különösen a termékek fotóinak megjelenítésére.

4.3.       Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4.4.       Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült ártól jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

4.5.       Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

5.           Rendelés menete

5.1.       Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba és megkezdheti a vásárlást, vagy regisztráció nélkül is vásárolhat.

5.2.       Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek vagy szolgáltatás darabszámát beállítja.

5.3.       Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „Kosár” ikonra kattintva.

5.4.       Amennyiben Felhasználó további terméket vagy szolgáltatást szeretne kosárba helyezni új termékkeresést indíthat. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A termék alatt található „Törlés” ikonra kattintva törölheti a kosár egy termékét,. Amennyiben nem kíván további módosításokat elvégezni, kattintson a „Tovább a pénztárba” gombra.

5.5.       Felhasználó megadja e-mail címét, nevét, telefonszámát, majd a „Tovább a szállítási módokhoz” gombra kattintva kiválasztja a szállítási módot és megadhatja a szállítási címet. A „Tovább a fizetési módokhoz” gombra kattintva kiválaszthatja a fizetési módot, melynek típusai a 6. pontban találhatóak.

5.6.       A fizetendő végösszeg, a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a Megrendelőnek a Szolgáltató a megadott e-mail címre küldi meg elektronikus formában a pénzügyi rendezést követően.

5.7.       A fizetési mód beállítása után a szállítási paramétereket tudja beállítani a Felhasználó. A szállítás feltételeit a 7. pont tartalmazza.

5.8.       Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

5.9.       Az adatok megadását követően Felhasználó a ”Megrendelem” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével.

5.10.     Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

5.11.     Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. A megrendelés és az azzal egyező tartalmú visszaigazolás hozza létre a felek között az egyedi szállítási szerződést. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

6.           Fizetési módok

6.1.       Bankkártyás fizetés

6.1.1.    Bankkártyás fizetés esetén a Felhasználót a weboldal a Simple Pay fizetési rendszerére, melynek során a fizetési rendszer lépéseit követve tudja végrehajtani a fizetést.

6.1.2.    A sikeres fizetésről a Simple Pay értesítést küld és a folyamat során megadott adatokkal és az ott megadott e-mail címre és visszairányítja a Szolgáltató weboldalára.

6.1.3.    A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatása keretében kínált fizetési eljárással. A szolgáltatás alatt a Megrendelő, nyomon követheti a Simple tranzakció folyamatait és bármikor megszakíthatja azt, ha a kártyaadatait veszélyben érzi.

6.1.4.    A Simple Online Fizetési Rendszert az OTP Mobil Kft. fejleszti és üzemelteti. Az OTP Mobil Kft. az OTP Csoport tagja. Bővebb információ: https://www.simple.hu/Fooldal

6.2.       Utánvét

6.2.1     A Felhasználó a megrendeléssel kapcsolatos fizetési kötelezettségét utánvéttel is teljesítheti, ha ezt jelöli meg a rendelési folyamat során.

6.2.2.    Az utánvétel kezelési költsége bruttó 490 Ft, mely tétel hozzáadódik a számlához.

6.2.2     Utánvét esetén a rendelt termékek átadásával egyidőben a futárnál készpénzzel vagy kártyával egyenlítheti ki a számláját.

6.2.3     Utánvétes csomag esetén, fizetés nélkül a futár nem adhatja át a csomagot a Megrendelőnek. Ilyen esetben a csomag visszakerül a Szolgáltatóhoz és a Szolgáltató mérlegeli, hogy megszüntesse-e a Felhasználó regisztrációját.

6.3         A fizetés előre utalással:

6.3.1.    Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.

6.3.2.    Amíg az utalás nem rögzül a Szolgáltató rendszerében, addig a rendelés feldolgozása, csomagolása, kézbesítése nem kezdődik meg. Ebből fakadóan az utalás időpontjából fakadó késésért a Szolgáltató nem felel.

6.3.2     A számlát a Szolgáltató a megadott e-mail címre küldi el a Megrendelőnek

Szállítás

7.1         A szállítási költség, ha felszámolásra kerül, megjelenik a termék vételáránál a megrendeléskor. Melynek díja az alábbiak szerint alakul:

Házhozszállítás esetén:

0 Ft – 25.000 Ft közötti vásárlás esetén 1.790 Ft;

25.000 Ft értékű vásárlás felett ingyenes.

Dunakeszi területén belül a házhozszállítás ingyenes.

GLS csomagpontra történő szállítás esetén:

0 Ft – 21.000 Ft közötti vásárlás esetén 1.350 Ft;

20.000 Ft értékű vásárlás felett ingyenes.

7.2         A szállítási cím beállításánál a Megrendelő törekszik a lehető legpontosabb címmeghatározásra és megad egy mobilszámot, melyen a kézbesítő elérheti a címzettet.

7.3         A Szolgáltató mindent megtesz a csomag kézbesítése érdekében, de a pontatlan címzés vagy elérhetetlenség miatti sikertelenségért nem tud felelősséget vállalni. Ilyen okból fakadó ismételt kézbesítésért jogosult plusz költséget felszámolni.

7.4.       Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése az visszaigazoláson megjelölt időpontokon történik.

8.           A megrendelések feldolgozása és teljesítés

8.1.       A megrendelések feldolgozása folyamatosan történik. A Szolgáltató minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy tudja teljesíteni a megrendelését.

8.2.       Általános teljesítési határidő, az utalás beérkezésétől számított 3 munkanapon belül, ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg.

8.3         A Szolgáltató a kiszállítást alvállalkozó igénybevételével vagy saját eszközeivel és munkatársaival végzi. A szállítás várható időpontjáról a visszaigazoló e-mailben tájékoztatja a Felhasználót. A csomagszám birtokában, a GLS weboldalán, a nyomkövetési funkció segítségével tájékozódhat a csomag állapotáról.

8.4.       Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét nem tudja teljesíteni, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles értékben és minőségben azonos termékről gondoskodni. A változásról a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatja.

9.           Elállás joga

9.1.       Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

9.2.       A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el : https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1400045.KOR

9.3.       Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el , a magyarnyelvű verziót megnyitva („HU”) . https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32011L0083

10.         Jótállás

10.1.     A Szolgáltató hibás teljesítése esetén a fogyasztó kártérítési igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

11.         Élelmiszerbiztonsági intézkedések

11.1.     A Szolgáltató és a szállításban közreműködő személyek kötelesek a lehető legnagyobb mértékben az élelmiszerek élelmiszerbiztonsági szempontból hibátlan szállításáról. Hűtést igénylő termékek esetén a hűtési lánc nem szakadhat meg.

11.2      A Felhasználó a megrendeléssel igazolja, hogy az allergén anyagok ismeretében rendelte meg a termékeket. Allergiás reakciók következményeiért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

11.3      A termékek lejáratára a Szolgáltató különös figyelmet fordít. Az esetleges, ilyen jellegű problémát a Felhasználó az átvételt követő 24 órán belül jelezheti.

12.         Vegyes Rendelkezések

12.1.     Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

12.2.     Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

12.3.     Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

12.4.     Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

13.         Szerzői jogok

13.1.     Miután a hedonista.eu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

13.2.     A hedonista.eu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

13.3.     A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

13.4.     Tilos a hedonista.eu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

13.5.     A hedonista.eu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

Budapest, 2022. április 2.

Keresés